Bug pastel on paper 9" x 12" © Jo Rebeka, 2000
to ArtSite homepage
<<previous
next>>